Blog

Herman beuker / Rutger van Drongelen3-02-2017 15:43
blog_image:article_joppor_1486133169589497b1d297d.jpg:end_blog_image Veel moeten, het is één oorzaak van stress

Moeten, het vreet energie. Het zet je onder druk en je omgeving kan er ook nog last van hebben. Tijd om het moeten te verminderen?

Wanneer je een opdracht aan zichzelf geeft dan levert dit op dat er langere tijd energie wordt geleverd zonder dat je daar steeds bij stil hoeft te staan. ‘Ik moet opschieten’, als opdracht heeft als effect dat je sneller gaat bewegen. ‘Nu moet ik helemaal opschieten’, heeft als effect dat je nog sneller gaat bewegen (werken).

Ieder mens geeft zichzelf opdrachten

Het is de mate waarin je veel moet die bepalend is of je meer moeter (opdrachten) dan willer (eigen keuze) bent. Een (werk)situatie kan ervoor zorgen dat het jezelf geven van opdrachten versterkt wordt. In feite doe je dit dus zelf door je manier van denken. Dat is goed nieuws, want dan kun je het ook beïnvloeden. Door je bewust te zijn van het gedachtepatroon en hierbij stil te staan.

Je verleert jezelf keuzes te maken

Het niet maken van een keuze kan een nadeel zijn. Dit gebeurt als het evenwicht is verstoord en de opdrachten veelvuldig...
1195bekeken
Geen reacties
Herman Beuker / Rutger van Drongelen2-01-2017 17:46 blog_image:article_joppor_1483375701586a8455b3b9c.jpg:end_blog_image

Herken je dat?

Je denkt aan iets uit het verleden en voor je het weet komt ook dat oude gevoel weer terug. Prettig of onprettig, het kan allebei. Ook al is dat gevoel nu niet precies hetzelfde, toch kan het je beïnvloeden.
Zo ervaren mensen op hun eigen wijze een verjaardag, de feestdagen en zelfs de zondagavond. De herinneringen bepalen voor een groot deel de beleving van nu en het begint met een gedachte.

Zo is het ook met het zoeken naar een (andere) baan. Na een aantal pogingen heb je dus ook op dat gebied een verleden. Bij een nieuwe poging kan, net als bij andere ervaringen uit het verleden, het gevoel van de afwijzing opkomen. Met dat gevoel zit je dan voor je computer of ben je op een andere manier bezig met het zoeken van een baan. Je moet positief denken, is dan een goedbedoelde raad. Je moet het maar kunnen. Een alternatief is om stil te staan bij de gedachten die hier een rol bij spelen.

Mijn onderzoek

Vanaf 1997 heb ik bij mensen die ik coachte naar hun gedachten gevraagd. Een groot deel mensen uit werksituatie en...
2879bekeken
Geen reacties
Herman Beuker / Rutger van Drongelen28-11-2016 14:39
blog_image:article_joppor_1480340489583c340956cbd.jpg:end_blog_image Naast het aanleren van de codes om alles te benoemen, gras, boom, eten, leren wij volwassenen de kinderen ook de kerngedachten. Net als onze ouders en hun voorouders. Net als onze ouders zeggen we: er kan niets gebeuren. De kerngedachte toekomstgerichte overtuiging.
Maar ooit gebeurt er wel wat. Een deur die slaat, terwijl het kind half slaapt. Het doet geen pijn, terwijl het toch pijn doet. Allemaal kleine gebeurtenissen die de wereld van een kind doen wankelen. 'Dat kan je wel, als jij je best maar doet.' De toekomstgerichte overtuiging.
En dan lukt het niet. Het kind kan het niet, in ieder geval niet op dat moment. Het kind ziet en hoort de verwachtingen van de ouders en leert ook verwachtingen hebben. Het kind hoort en ziet de teleurstellingen van de ouders en leert ook teleurstellingen hebben. De prijs van de verwachting. Daarmee zijn niet alleen de codes doorgegeven, maar ook het denkpatroon, het gebruik van de codes.

Onbewust en ongewild voeden we kinderen op tot mensen die, net als wij, het grootste deel van hun leven in hun hoofd doorbrengen om daar antwoorden te zoeken, maar ook om aan de...
5636bekeken
Geen reacties
Herman Beuker / Rutger van Drongelen21-10-2016 15:18
blog_image:article_joppor_1477056826580a193a39416.png:end_blog_image Wat is de invloed van de zintuigen op de communicatie?

De manier van denken, het gedrag, de manier van reageren en de wijze van communiceren wordt beïnvloed door de zintuigen. De één ziet meer, de ander hoort meer en nog een ander voelt meer aan. Onbekendheid van deze verschillende invalshoeken vormt een basis voor miscommunicatie.

Visueel

Een deel van de mensen denkt meer in beelden. (Visueel). Dat wat zij horen proberen zij in beelden te vertalen. Dit doen zij tot het moment dat zij zich er iets bij voor kunnen stellen. Het snel reageren wat deze groep doet, is hieruit te herleiden. Dat gebeurt op het moment dat het beeld helder is. Deze groep richt zich meer op wat zij zien. Ook herinneringen komen terug in beelden.

Auditief

Een ander deel van de mensen denkt af en toe, tot of bijna niet in beelden. De juiste woorden zijn belangrijk voor hen. (Auditief). Opvallend bij deze groep is dat zij zich uitspraken en afspraken uit het verleden goed kunnen herinneren. De informatie die op hen afkomt wordt vertaald in (eigen) woorden. Bij conflicten spelen woorden een belangrijke rol. Het betreft veelal niet nagekomen afspraken, beloften en uitspraken.

Opvallend...
1111bekeken
Geen reacties
Herman beuker / Rutger van Drongelen19-04-2016 12:02
blog_image:joppor_1461061085571605dd249d4.jpg:end_blog_image Stel jezelf haalbare doelen


1. Gebruik je energie goed bij het vinden van een baan. Doe wat binnen je vermogen ligt.

Je kan er veel mee bezig zijn, met het doel: vinden van de juiste baan. De manier waarop je er mee bezig bent, kan echter het verschil maken. Bezig zijn in de zin van de mate van energie die je erin steekt.
Elk doel, wat je helemaal alleen kunt halen, ligt binnen jouw vermogen. Zo gauw een ander erbij betrokken is, zorgt dat ervoor dat daarmee het halen van het doel voor een deel afhankelijk wordt van de ander. Daarin kan de oorzaak liggen dat je jouw gestelde doel niet kunt halen.

Doelen die wél binnen je vermogen liggen

Neem bijvoorbeeld de gedachte ´ik wil verder groeien in mijn vakgebied´. Het is een doel wat binnen je vermogen ligt. Een opleiding, stage, of een cursus zijn allemaal subdoelen om het grote doel te halen.

Doelen die niet binnen je vermogen liggen

Mijn doel is een leuke baan, is een doel wat niet binnen je vermogen ligt, omdat je afhankelijk bent van anderen en situaties om dit doel te kunnen halen. De mensen waarbij je solliciteert, bijvoorbeeld. Aan de hand...
7809bekeken
Geen reacties
Categorie: Commercie, sales
Herman Beuker/Rutger van Drongelen7-12-2015 17:31
blog_image:joppor_14495075795665bafb335c8.png:end_blog_image Danny Blind, de trainer van het Nederlands elftal. Dat is zo’n man waarvan de motivatiebehoeften moeilijk zijn in te schatten. De behoefte ‘intern gemotiveerd’ is er een die redelijk merkbaar is, want Danny Blind lijkt behoefte te hebben aan resultaat. Het gaat hem dan ook zo te zien en te horen meer om het spel dan om de spelers. Maar bij geen van zijn zes motivatiebehoeften knalt het echt. Geen een behoefte is zó sterk aanwezig dat het gelijk opvalt.

Bij de motivatiebehoeften gaat het om de mate waarin een behoefte bij iemand aanwezig is. Is die duidelijk aanwezig dan is het zichtbaar in het gedrag en de manier van reageren en het is hoorbaar in de communicatie. In dat opzicht mis ik Louis van Gaal.

Bij Louis van Gaal was het tenminste duidelijk

Heb je ooit contact met hem (Louis), kom je hem ooit tegen, hier wat tips om met hem om te gaan. 

*  Het gaat hem om het spel, de regels, de tactiek. Praat dan niet te lang over hoe het met hem gaat, dus op de relatietour. Product gericht als Louis is moet het vooral ergens over gaan....
13102bekeken
Geen reacties
Herman Beuker/Rutger van Drongelen10-07-2015 0:17
blog_image:joppor_1436480752559ef4f0250a5.jpg:end_blog_image De organisatie als identiteit Je ziet het wel eens staan, op een website of in een advertentie: ‘Onze belangrijkste waarden zijn’,
of de zin: ‘Onze kernwaarden zijn’. Daarmee wordt een gezicht, een identiteit zichtbaar gemaakt.

De organisatie presenteert zich als identiteit.

Normen en waarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Veel organisaties zoeken eigen waarden en wanneer ze die hebben gevonden, komen ze er soms mee naar buiten. Dat is wat je ziet in advertenties en op websites: 'Onze belangrijkste waarden zijn: .............'
Die keuze brengt echter ook een risico met zich mee, want met het naar buiten brengen laat een organisatie haar kracht maar tegelijkertijd ook haar kwetsbaarheid zien, want het zijn toch de normen binnen een organisatie die de waarden moeten ondersteunen.

Worden alleen de normen gehanteerd, dan ontstaat een situatie van enkele gebods- en verbodsregels. De context, in dit geval de waarden, is dan niet aanwezig. Zijn alleen de waarden van een organisatie vastgesteld en zijn deze niet in de normen herkenbaar, dan is de organisatie een identiteit zonder inhoud. Iets wat je bij mensen ook kan zien. Ze zeggen een hoop, maar maken het in de praktijk niet waar.

Voor het bedenken van de...
13807bekeken
Geen reacties
Categorie: Commercie, sales
Peter Hagedoorn30-06-2015 13:00
blog_image:joppor_143566271355927979ce949.gif:end_blog_image blog_image:joppor_143566307655927ae41db76.jpg:end_blog_image
Gaat het dus echt enkel over geld?

Goede verkopers kijken ongetwijfeld naar incentive- en bonusschema’s als driver voor hun verkoopresultaten. Bonusschema’s of jaarbonussen zijn de norm als onderdeel van een sales beloningspakket, maar er is weinig informatie beschikbaar om bedrijven te helpen die schema’s willen omvormen of nieuwe schema’s willen invoeren. In dit artikel gaan we dieper in op verschillende manieren om commissieschema’s op te stellen die werken, maar we kijken ook naar andere manieren om topprestaties te erkennen en te belonen. Voel u uitgedaagd om de ideeën in dit artikel naar eigen inzicht toe te passen in uw organisatie!

Waarom er niet 1 ideaal schema bestaat voor alle situaties

Het is bijzonder moeilijk om een universeel commissieschema voor te stellen, aangezien wat werkt voor één bedrijf mogelijk niet werkt voor een ander. Maar in dit artikel bieden we u enkele ideeën om het best mogelijke verkoopincentiveschema op te stellen voor uw team en uw zaak.
De juiste methode is volledig gebaseerd op uw bedrijfscultuur en de manier waarop u de verkopen binnenhaalt, de ‘hardheid’ van de betrokken verkopen, het niveau van...
4847bekeken
Geen reacties
Categorie: Commercie, sales
Herman Beuker / Rutger van Drongelen24-06-2015 14:45
blog_image:joppor_1435150262558aa7b686380.jpg:end_blog_image Jouw identiteit

Niet wie of wat je bent bepaalt jouw identiteit, maar hoe je bent.

Ergens van binnen zit iemand die je zelden laat zien. Verborgen achter een masker met een glimlach, of onverschilligheid, in ieder geval de uitdrukking die het beste bij de situatie past. Jouw identiteit, zo goed verborgen dat je zelf niet weet hoe je eigenlijk bent. Je moet gewoon jezelf zijn, is de goedbedoelde raad. Maar wat is dat? Jezelf zijn?

Hoe ben je, is waar het om gaat.

Wanneer je iemand beschrijft als wie, dan komt er een naam en nog wat gegevens. Het zegt weinig van de persoon. Beschrijf je wat iemand is, dan komt een beroep en andere rollen, vader, moeder. Beschrijf je hoe iemand is, dan komt een ander verhaal.
Iemand die bijvoorbeeld eerlijk is, behulpzaam, geïnteresseerd, gevoel voor humor en andere beschrijvingen die veelal eigenschappen van iemand omschrijven.

Hoe ben jij?

Wanneer je jezelf omschrijft in eigenschappen, dan omschrijf je hoe je eigenlijk bent. Even los van situaties. Met de eigenschappen, die je vindt dat je hebt ,beschrijf je wie daar binnen zit. Jouw identiteit.
En stel daar komt een beeld uit...
2146bekeken
Geen reacties
Categorie: Commercie, sales
Herman Beuker / Rutger van Drongelen24-06-2015 14:36
blog_image:joppor_1435149781558aa5d535b85.jpg:end_blog_image   Erkenning, voor velen het antwoord op de vraag: waar doe ik het voor. Waarvoor zet ik dat stapje meer?

Een deel van de mensen heeft meer behoefte aan waardering voor hun resultaten, een ander deel van de mensen heeft meer behoefte aan waardering voor hen als persoon. Zij hebben immers dat resultaat behaald.

Het belang van erkenning

Het kost niets, wat tegenwoordig een heel belangrijke factor is, maar toch wachten veel mensen op erkenning, op het moment dat een leidinggevende op hun afstapt en hun die erkenning geeft. Je vraagt je af waarom dat niet meer gebeurt. Erkenning, een van de belangrijkste motivatiefactoren, wordt maar summier toegepast.

Het geven van erkenning

Je bent een leidinggevende en je hoort van de behaalde resultaten van een medewerker. Je stapt erop af. Want het is een compliment waard.
Dan gebeurt er iets. In plaats van dat je iemand ziet die blij verrast is, of in ieder geval positief reageert, lijkt het er meer op dat de erkenning die deze krijgt haar of hem niets doet. Integendeel zelfs. Het wordt daarmee een actie die je minder snel zal herhalen. Ben je aardig en dan wordt...
2861bekeken
Geen reacties