Mens en productgericht, wat ben jij (meer)?

Door: Herman Beuker / Rutger van Drongelen 9-6-2017

Categorieën
:
Persoonlijke ontwikkeling, Training & Coaching,

blog_image:article_joppor_1497010178593a900278bd2.jpg:end_blog_image

Mens en productgericht

De functie

Er zijn veel mensen die mensgericht zijn en een productgerichte functie hebben. Tot volle tevredenheid. Toch is er ook een deel dat droomt van die camping of dat leuke cafeetje. Dromen die het gemis aan persoonlijk contact in de werksituatie moet compenseren. Mensgerichte mensen hebben na enige tijd geconcentreerd werken behoefte aan contact met anderen. Wordt deze behoefte niet mogelijk gemaakt, dan kan de mensgerichte persoon het nog weleens moeilijk krijgen. Een mensgericht persoon in een omgeving met allemaal productgerichte mensen kan nog weleens het gevoel krijgen niet op de goede plek te zitten ofwel in de verkeerde film. Echt contact, van mens tot mens, krijgt deze niet.

De leidinggevende

Bij technische bedrijven zie je veel productgerichte managers en directeuren, omdat kennis van de producten vaak onlosmakelijk verbonden is met de functie. Die kunnen in de omgang met hun medewerkers meer moeite hebben met de mensgerichte personen, omdat deze een andere invalshoek in de omgang hebben.

De verschillen

Het zijn net twee groepen van verschillende eilanden, de mens- en productgerichte personen. De mensgerichte personen begrijpen niet dat iemand in staat is om bijvoorbeeld de hele dag achter een computer te zitten en soms ‘s avonds ook nog. De productgerichte mensen begrijpen niet hoe je het altijd over mensen en relaties kunt hebben. ‘Zullen we het nu eens over iets anders hebben?’, is al snel de opmerking van de productgerichte persoon bij een persoonlijk gesprek. ‘Of zullen we iets gaan doen?’

Een ideale situatie voor de productgerichte persoon. Een spel doen bijvoorbeeld is productgericht en door samen met iets bezig te zijn kun je tegelijkertijd een goed contact hebben en over van alles praten. Niet rechtstreeks, van mens tot mens, maar via een onderwerp. De hype van de telefoons en games bereikt dan ook in het algemeen de meer productgerichte mensen.

Mensgerichte personen richten zich op mensen, productgerichte personen richten zich op een onderwerp’ een beeld van de verschillende invalshoeken in de omgang met elkaar. Mensgericht, de mensenmensen willen weten hoe de ander is en stellen daar dan ook vragen over. Dit doen zij met de invalshoek van; hoe beter je een ander kent, des te meer weet je wat je kunt verwachten. Productgericht is alles om je heen waar je geïnteresseerd in bent. En dan volgt een heel scala van voorbeelden. Het weer, je werk, je hobby, auto’s, kinderen, zolang een gesprek maar via een onderwerp gaat. Het liefst via een gezamenlijke interesse en niet rechtstreeks mens- of relatiegericht is. Met deze twee invalshoeken is miscommunicatie dan al snel een feit.

De ander bereiken

Als zij binnenkomen, reageert de directeur nogal kortaf, terwijl er toch al lang van tevoren een afspraak is gemaakt. Het gesprek vlotte niet. Na enige tijd gebeurt dit pas als een van de twee meer vakinhoudelijk begint te praten. De directeur veert op en het wordt vanaf dat moment een geanimeerd gesprek.

Wat gebeurt hier?

Het eerste kwartier wordt geprobeerd een relatie met de directeur op te bouwen. Vanuit de eigen invalshoek en misschien wel gevoed door de norm dat je eerst kennis moet maken ofwel een basis moet hebben. Daar zit dan een productgerichte directeur, die misschien wel helemaal onrustig wordt van de relatiegerichte invalshoek. Iets dat bij veel productgerichte mensen het geval is.