Teamleider produktie

Contactpersoon

Rutger van Drongelen

Bedrijfsomschrijving

Van Geloven is al meer dan 50 jaar een gezellig en Bourgondisch bedrijf. Wij zijn trotse marktleider op het gebied van snacks in de Benelux en onderdeel van McCain. Over de verschillende locaties verspreid bouwen wij met zo’n 1500 collega’s samen aan een sterk groeiende organisatie. Dit doen wij met passie voor snacks en in een veilige en informele sfeer. En gelukkig is er naast werken ook tijd voor verschillende soorten activiteiten of een heerlijke snack!

70% van alle verkochte snacks in Nederland wordt geproduceerd in een van onze zes fabrieken. Dan is het best logisch dat wij altijd op zoek zijn naar nieuwe collega’s om dit te kunnen blijven waarmaken! Wil jij onderdeel worden van deze lekkere werkplek?

Functieomschrijving voor de vacature Teamleider produktie

Het organiseren en realiseren van het productieplan zodanig dat dit voldoet aan de vooropgestelde kwaliteits- en kwantiteitsnormen in lijn met de toekomstvisie van het bedrijf

Ervoor zorgen dat de veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd.

Er zorg voor dragen dat het productieplan wordt gerealiseerd, wat inhoudt:

 • Verantwoordelijk voor de personeelsplanning en deze afstemmen met team, collegae en uitzendbureau
 • het bewaken van dag- en weekplanning en zonodig bijsturen en/of aanpassen i.o.m. bedrijfsbureau en collegae teamleiders
 • het maken en bewaken van lange termijnplanning
 • verantwoordelijk voor vakantie- en verlofaanvragen
 • verantwoordelijk voor een maximaal manurenrendement, operation en production efficiency
 • verantwoordelijk voor het behalen van de vooraf afgesproken KPI’s, t.w.: rendementen (OE, PE, manuur), uitval, afval, ziekteverzuim, blokkades, consumentenklachtenVerantwoordelijk voor de kwaliteit van proces en product, wat inhoudt:
 • het produktieproces continue verbeteren volgens het Continu verbeter activiteiten
 • er voor zorgen dat juiste acties worden genomen bij kwaliteitsafwijkingen en klachten
 • er op toezien dat HACCP- en hygiëneregels, milieuregels, processpecificaties, bedienings- en reinigingsvoorschriften en procedures juist worden toegepast
 • Het sturen, begeleiden en coachen van medewerkers in zijn team( ongeveer 40 personen), wat o.a. inhoudt:

 • het continue ontwikkelen en coachen van medewerkers op kennis, vaardigheden en gedrag en het stimuleren van continue verbetering
 • houden van POP-gesprekken en er zorg voor dragen dat afspraken voortvloeiend uit pop gesprekken worden nageleefd c.q. uitgevoerd
 • coachende rol in werkoverleg, vergaderingen
 • ervoor zorgen dat de teamleden (inclusief uitzendkrachten) op de juiste wijze worden geïnstrueerd
 • ervoor zorgen dat nieuwe medewerkers worden opgevangen en begeleid
 • Het leiden en uitdragen van het veranderingsproces
 • Zorgen voor een goede afstemming tussen de teams van de eigen en andere afdelingen
 • een pro-actieve rol spelen bij de aanpak en begeleiding van ziekteverzuim volgens de daarvoor geldende verzuimprocedure en de wet verbetering poortwachter
 • Het verrichten van een aantal administratieve taken, zoals o.a.:

 • ervoor zorgen dat uren worden verantwoord en gecontroleerd
 • maken van rapportages, bijvoorbeeld:
 • * notulen van werkoverleg

  * gesprekken met medewerkers

  * verslag van productievoortgang

 • opbergen controlelijsten en interne post
 • zorgen voor een goede mondelinge en schriftelijke overdracht
 • Gebruik maken van zijn technische en technologische vakkennis, wat o.a. inhoudt:

 • mede oplossen van technische en technologische storingen aan de lijn

 • mede uitvoeren van technische aanpassingen aan de lijn die in continu verbeter projecten worden besloten
 • inplannen van technisch onderhoud werkzaamheden
 • komen met verbetervoorstellen t.a.v. techniek, technologie en organisatie en zorgen voor de juiste implementatie
 • Het vaststellen en bewaken van de budgetten per zone

 • Het actief deelnemen aan projecten en zorg dragen voor een juiste implementatie en nazorg ervan

 • Sociale interactie

  Onderhouden van diverse in- en externe contacten betreffende de dagelijks operationele activiteiten

  Actieve, positieve coachende rol spelen tijdens werkoverleg/ continu verbeter activiteiten / teamwork

  Instrueren en begeleiden van medewerkers in opleiding en het bewaken van de voortgang.

  Effectief rapporteren, communiceren zowel schriftelijk en mondeling.

  Het beheersen van diverse gesprekstechnieken, zoals POP-gesprek, slecht nieuwsgesprek, corrigerend gesprek in relatie tot het ziekteverzuim en functioneren.

  Oog hebben voor het welzijn van alle teamleden.

Functie eisen voor de vacature Teamleider produktie

Specifieke funktie vereisten

HBO/MBO+-niveau met technische en/of technologische achtergrond

Basiskennis van de Engelse taal

Kennis van PC of gelijkwaardige apparatuur

Stressbestendigheid

Alert reageren bij calamiteiten op de site

Aanspreekpunt voor de totale site buiten de dagdienst uren

Arbeidsvoorwaarden voor de vacature Teamleider produktie

Jopportunity heeft een strategisch partnership met Intergas, alle sollicitaties worden dan ook direct gedeeld met Intergas. Je reactie kan naar: Rutger van Drongelen op rutger@jopportunity.nl
Voor vragen is Rutger van Drongelen bereikbaar op 06-53 75 75 75 (ook in de avonduren)

Publicatiedatum

23.08.2021

Teamleider produktie
Meer details
Match criteria
Consultant
Rutger van Drongelen
Mobiel: +31 6 5375 7575