School voor praktische menskunde

Gratis Gedachten Analyse

 

De ontdekking We denken niet goed en dat is de oorzaak van veel leed. Deze stelling is niet nieuw. Wel nieuw is dat deze kennis aantoont hoe we dit doen en hoe we – op een wijze die voor een ieder bereikbaar is – ons denken in evenwicht kunnen brengen.

Deze stroming gaat gelijk naar de kern. Dat is de stem in ons hoofd waarmee we denken. En daar vinden we de gedachten die we allemaal dagelijks hebben. Gewone gedachten, voor iedereen herkenbaar. Die gewone gedachten worden ongewoon wanneer we er bij stilstaan. Dan worden ook de effecten duidelijk. Belemmeringen worden zichtbaar, door de gedachten zichtbaar te maken die deze belemmeringen vormen en in stand houden. Dit zijn zes soorten gedachten die de zes kerngedachten worden genoemd.

Met het zichtbaar maken van die kerngedachten opent zich te weg om deze te gaan beïnvloeden, door deze te gaan herwaarderen. Dit herwaarderen betekent de kerngedachte herkennen, er bij stil staan, om vervolgens met de nieuwe kennis de herkende gedachte te gaan beoordelen. Het onbewuste automatisme van de situatie waar we mee worden geconfronteerd, de gedachten die deze situatie oproept en de reactie die wij vervolgens geven, wordt hiermee doorbroken.

Door de herkenning van de gedachte wordt wat eerst een onbewust proces was, nu bewust. Dat geeft keuzes. Keuzes voor verandering. Keuzes voor beter kunnen denken. De keuze om meer doordacht te handelen. Met de kennis en de methodieken kan iedereen dit zelf doen. Op elke plek, op elke tijd. 


Gedachtenanalyse, school voor praktische menskunde:

Waar het Gedachten analyse programma zich richt op de verbinding met het denken, richten de motivatiebehoeften zich op de verbinding met anderen. In werk en privé.

Motivatiebehoeften

Mijn visie: de individualisering in het Westen is een feit. Het is vanuit die individualisering een weg om dit verder te benoemen en elkaar met nieuwe kennis aan te gaan vullen. Als individu heb je te maken met de ‘buitenwereld’. Allemaal mensen met eigen motivatiebehoeften. Mensen worden gemotiveerd en gestimuleerd wanneer zij hun eigen behoeften in de ander of in de (werk)situatie herkennen. Zij herkennen dan iets van zichzelf. Behoeften die al bij kinderen aanwezig en herkenbaar zijn. Zo doet het ene kind gewoon wat er gezegd wordt en is er bij een ander kind altijd verzet. Het verschil tussen de behoefte aan duidelijkheid en de behoefte aan een eigen keuze. In werksituaties kom je hetzelfde tegen. Het verbinden wordt m.i. tegengehouden door de onbekendheid met zes paar verschillende behoeften die mensen tegenkomen bij andere mensen en in (werk)situaties. Met de kennis van de eigen behoeften en de verschillen met anderen wordt het mogelijk om elkaar beter te begrijpen en aan te gaan vullen.

www.hermanbeuker.nl  

www.gedachtemanagement.nl  

www.schoolvoorpraktischemenskunde.nl