Wat is de invloed van de zintuigen op de communicatie?

Herman Beuker / Rutger van Drongelen 21-10-2016 15:18
Categorieën: Persoonlijke ontwikkeling, Training & Coaching

blog_image:article_joppor_1477056826580a193a39416.png:end_blog_image

Wat is de invloed van de zintuigen op de communicatie?

De manier van denken, het gedrag, de manier van reageren en de wijze van communiceren wordt beïnvloed door de zintuigen. De één ziet meer, de ander hoort meer en nog een ander voelt meer aan. Onbekendheid van deze verschillende invalshoeken vormt een basis voor miscommunicatie.

Visueel

Een deel van de mensen denkt meer in beelden. (Visueel). Dat wat zij horen proberen zij in beelden te vertalen. Dit doen zij tot het moment dat zij zich er iets bij voor kunnen stellen. Het snel reageren wat deze groep doet, is hieruit te herleiden. Dat gebeurt op het moment dat het beeld helder is. Deze groep richt zich meer op wat zij zien. Ook herinneringen komen terug in beelden.

Auditief

Een ander deel van de mensen denkt af en toe, tot of bijna niet in beelden. De juiste woorden zijn belangrijk voor hen. (Auditief). Opvallend bij deze groep is dat zij zich uitspraken en afspraken uit het verleden goed kunnen herinneren. De informatie die op hen afkomt wordt vertaald in (eigen) woorden. Bij conflicten spelen woorden een belangrijke rol. Het betreft veelal niet nagekomen afspraken, beloften en uitspraken.

Opvallend is dat bij alle mensen, los vanwaar zij zich meer op richten, het auditieve versterkt wordt bij conflicten. Uitgesproken woorden worden dan in die situatie voor een ieder heel belangrijk.

Kinesthetisch

Een derde groep denkt bijna niet in beelden. Deze groep voelt aan. (Kinesthetisch).
Dit gebeurt bij mensen, maar ook in gesprekken. Wat deze groep deelt is dat zij een gevoel kunnen krijgen over iets, maar dat gevoel niet altijd gelijk onder woorden kunnen brengen. Deze groep heeft in die gevallen tijd nodig om de informatie te laten ‘vallen’. Later, soms veel later, werd het gevoel pas onder woorden gebracht. Dan zit iemand ‘s avonds op de bank en dan pas kunnen woorden bij het gevoel komen. Dan ‘valt’ het pas.

Beide

Niet iedereen gebruikt een zintuig meer intensief. Voor deze indeling wordt de groep mensen die twee of drie zintuigen in gelijke mate gebruikt onder de groep beide geplaatst. Bij het deel van de mensen die beide zijn, vindt minder snel miscommunicatie plaats. De onderbouwing hiervoor is dat er bij beide sprake is van meerdere invalshoeken en daardoor meer kans op aansluiting bij de gesprekspartner.

Communicatie

De invloed van de zintuigen op de communicatie is groot en soms een bron van miscommunicatie. Slechts een enkeling is zich bewust van deze manier van waarnemen en denken en het feit dat dit bij een ander heel anders kan zijn.
De groep van meer visueel verbaast zich af en toe dat een ander niet ziet wat hij of zij wel ziet. Soms ook in de verwijtende sfeer. De groep meer auditief vindt, vanuit hun invalshoek, dikwijls dat mensen niet goed luisteren of zich niet goed aan afspraken en beloften houden. Ook soms in de verwijtende sfeer. De groep meer kinesthetisch gaat er nog weleens vanuit dat de ander hetzelfde kan aanvoelen als hij of zij. Ook daar kan het verwijt zijn dat de ander dat ook kan aanvoelen.

Miscommunicatie en de omgang met elkaar

Het zijn de waarden en de daaruit voorkomende normen die voor miscommunicatie zorgen, omdat men uitgaat van de eigen invalshoek. Zonder het besef dat waarden subjectief zijn en zelden iemand dezelfde waarde en daarmee dezelfde normen heeft.
Het zijn ook de tegengestelde motivatiebehoeften die voor miscommunicatie zorgen, omdat men uitgaat van de eigen invalshoek. Het is ook het hier beschreven gebruik van de zintuigen die voor miscommunicatie kan zorgen.
Het is allemaal ruis, die zorgt voor irritaties, terughoudendheid en een oorzaak dat je elkaar niet bereikt. Herken je de ruis, dan kun je die door de herkenning weghalen en kun je kijken wat er overblijft. En wie weet kun je wat mensen gaan herwaarderen.

In samenwerking met de school voor praktische menskunde biedt Jopportunity de zelftraining zintuigen en communicatie aan. Hier te downloaden.  Het resultaat van een onderzoek, wat in 1994 begon, door communicatietrainer Herman Beuker.